Kunsthalle Košice

 

Pôvodný objekt krytej plavárne v Košiciach bol postavený v rokoch 1957 až 1961. Išlo vtedy o štvrtú krytú plaváreň na Slovensku, ku ktorej bol neskôr dostavaný areál s vonkajším 50-metrovým bazénom a detským bazénom. Funkciu krytej plavárne objekt plnil až do konca 70. rokov.

V roku 2010 mesto Košice vypísalo súťaž na architektonické riešenie krytej plavárne a vonkajšieho kúpaliska, ktorú sme vyhrali v tíme s firmou Banské projekty.

Z pôvodne plánovaného Vodného sveta sa projekt zmenil na dom umenia – Kunsthalle. Cieľom projektu bolo v maximálnej možnej miere zachovať pôvodnú budovu s jej zaujímavými architektonickými prvkami a detailami. Pôvodný objekt sa očistil od väčšiny rušivých prvkov. Bola zachovaná aj pôvodná škrupinová konštrukcia prestrešenia.

Niektoré časti pôvodného objektu, museli byť vzhľadom na nedostatočné statické vlastnosti odstránené a nahradené novými. Išlo hlavne o prístavbu krídla smerom k Štefánikovej ulici.

Centrálnemu priestoru Kunsthalle naďalej dominuje bazén, ktorý slúži ako výstavná plocha. Boli zachované aj pôvodné štartovacie stupne a travertínová obruba. Dom umenia pojme 750 návštevníkov, vďaka čomu je to možné organizovať aj veľké umelecké podujatia.


 

Podobné projekty