Multifunkčné centrum Hor al Anz

 

Pôvodným zámerom klienta bola prestavba jestvujúcej knižnice. Stavba nevyhovovala potrebám spojeným s 21. storočím, ako digitálne technológie, interaktívne fungovanie knižničných systémov, atď. Zadanie sa neskôr zmenilo tak aby vyhovovalo novým požiadavkám klienta, ktoré sa upresňovali v priebehu stretnutí v prípravnej fáze projektu. Konečným návrhom boli nové priestory nie len pre aktivity spojene s fungovaním knižnice, ale aj s funkciami multifunkčnej sály, administratívnej časti a taktiež aj vytvorením priestoru pre doplnkové funkcie spojené s prevádzkou objektu.

Tvar objektu vychádza z plošných a priestorových nárokov jednotlivých funkcií. Multifunkčná sála sa nachádza na prízemí objektu. Kvôli výškovej náročnosti je tento priestor čiastočne pod úrovňou terénu. V okolí pozemku sa nachádzajú parkovacie plochy, ktoré majú dostatočnú kapacitu aj pre samotný objekt. Obdĺžniková hmota na prízemí prepája jednotlivé funkčné celky a podporuje variabilnosť využitia. Hmoty, ktoré akoby vyrastali zo základne, výškovo rozohrávajú kompozíciu a zároveň slúžia ako orientačný prvok pre okolie, aj návštevníkov. Ich poloha na krajoch základne poskytuje priestor pre využitie strechy. Táto bude slúžiť ako oddychový priestor pre kancelárie, návštevníkov knižnice, sály a reštaurácie.

Objekt vzhľadom na svoju lokalitu v Dubaji, Spojených arabských emirátoch, vyžaduje dobré tepelno technické vlastnosti. Lamelový systém na fasáde zabezpečuje dostatočné presvetlenie vnútorných priestorov, zároveň ale poskytuje súkromie. Priehľadnosť objektu sa „mení“ podľa pohybu človeka popri ňom. Lamely slúžia ako tieniace prvky a zjednocujúci prvok celého objektu.

Podobné projekty