Obytná zóna 7RD  Miloslavov

Ako zadanie sme dostali vytvorenie obytnej zóny v Miloslavove na Mesačnej ulici. Po podrobnej analýze prostredia sme sa rozhodli navrhnúť na pozemkoch obytnú zónu so siedmimi samostatne stojacimi rodinnými domami.

Navrhli sme dvojpodlažné rodinné domy obdĺžnikového pôdorysu, určené štvorčlennej rodine.  Hlavným konceptom návrhu bolo vytvorenie prízemnej pavlače orientovanej na južnú stranu, ktorá znázorňuje polo súkromný priestor a vytvára monumentálny vstup do objektu.

Vstup do objektu je situovaný z pavlače. Pôdorysne je objekt rozdelený na viacero zón. Vstup a technicko-pracovná zóna svojou orientáciou smeruje k ceste. Centrálna časť pôdorysu je vyhradená nočnej zóne. Na prízemí sa nachádza spálňa s vlastnou hygienou a celé druhé nadzemné podlažie je vyhradené pre deti. Nachádzajú sa tu dve detské izby a hygiena. Denná zóna je situovaná na prízemí a svojou orientáciu smeruje na juhozápad. V dennej zóne sa nachádza obývacia izba s kuchynským a jedálenským kútom. Celá jedna stena v obývacej izbe je presklená, čím ju prepája s exteriérom a zabezpečuje výstup na pavlač.

Rodinné domy majú plochú strechu a svojím tvarom dávajú prízemie do dominantnej pozície. To je podporené aj druhým nadzemným podlažím, ktoré je pôdorysne ustúpené zo všetkých strán a má inú povrchovú úpravu. Prízemie je ošetrené bielou omietkou a druhé nadzemné podlažie je obložené tmavým dreveným obkladom vo zvislom smere. Celá fasádna kompozícia je doplnená o antracitovú farbu v podobe okien, dverí a klampiarskych prvkov.