Obytná zóna – Veľký Biel

Zámerom investorov bolo vytvorenie nového obytného územia na doposiaľ nevyužívanej  ploche pri Veľkom Bieli. Nachádza sa na severnom okraji Podunajskej nížiny, kde rovinaté územie nížiny voľne prechádza do mierne zvlnenej Trnavskej pahorkatine. Riešené územie má 31,6 Ha, hranice územia sú vymedzené existujúcou výstavbou obce Veľký Biel a Senec.

Obytná zóna bude pozostávať z rodinných domov, bytových domov a občianskej vybavenosti, ktorá bude schopná zastrešovať celú novovytvorenú zónu. Hlavné centrum pre obchod a služby je pri vstupe do územia z Bratislavskej ulice, druhým centrom lokálneho významu je námestie kde sa nachádza základná škola s telocvičňou a polyfunkčné bytové domy s obchodom a službami. Tretím lokálnym centrom je námestie v zástavbe rodinných domov z ktorého vedie prepojenie do zámockého parku.

Územie bude prístupné verejnou dopravou z Bratislavskej ulice, zástavkou pre MHD bude obchodná zóna, hlavné námestie a v prípade kultúrnych a spoločenských akcií je možné predĺžiť trasu verejnej dopravy pred park. Parkovanie v obytnej zóne bytových domov je primárne navrhované v podzemných  garážach. V zónach rodinných domov bude parkovanie situované na pozemkoch.

Zóna bude tvoriť časť obce, ktorého prirodzeným jadrom bude zámocký park. Obec sa prepojí s novou zónou peším a cyklistickým napojením cez park do Seneckej ulice. Druhé cyklistické a pešie napojenie bude vyúsťovať do obchodnej ulice.

Hlavnou myšlienkou je vytvorenie samostatne fungujúcej zóny s vytvorením príjemného prostredia na život prostredníctvom dostatočného množstva zelených plôch. Územie dopĺňajú priestory na rekreáciu v podobe parku s retenčnými jazerami, okolie melioračného kanála, zámockými záhradami alebo líniová zeleň medzi blokmi domov a bytovej zástavbe.