Sharjah Promenade

 

Súčasťou návrhu bolo preriešenie kilometer dlhého územia tak, aby bolo príťažlivejšie, lepšie využiteľne pre obyvateľkou mesta Sharjah v Spojených arabských emirátoch.

Územie ma dobré napojenie na cestnú sieť, ktorá ale zároveň pôsobí ako rušivý prvok, keďže development sa nachádza pri nej. Ako spojujúci element pôsobí jednotný architektonický charakter, ktorý sa ale zároveň obmieňa, čím vytvára jasné odlíšenie jednotlivých častí, a zlepšuje orientáciu pre návštevníkov.

Parkovanie je umiestnené do riešeného územia, čo oproti predošlému stavu, kedy sa parkovalo len pozdĺžne, odľahčí priľahlú komunikáciu, ale zároveň zachováva dochádzkové vzdialenosti pre všetky prevádzky.

Objekty sú riešené s jasným modulovým konštrukčným systémom, čo umožňuje variabilitu prenajímateľných priestorov. Parter ma slúžiť ako podporný element pre promenádu, s obchodmi, so službami, občerstvením. Od priľahlej komunikácie je promenáda oddelená zeleným pásom, čo vytvára pokojnejšie prostredie. Na treťom podlaží sú prenajímateľne kancelárie.

Projekt bol spracovaný pre miestne úrady, ako pilotný projekt, na základe ktorého by sa mali prepracovať podobne lokácie v rámci mesta.

Podobné projekty