Komunitné centrum v Ománe

 

Hlavnou myšlienkou návrhu bolo vytvorenie dojmu, akoby tu stavba bola vždy, aby nepôsobila rušivo. Dispozične je objekt rozdelený na tri celky, priestor určený pre obchody, pre multifunkčnú s8lu, a administratívnu časť.

Riešené územie sa nachádza v Ománe v západnej časti krajiny. Táto oblasť je charakteristická svojim hornatým reliéfom, prevažne kamenistým terénom, ale aj množstvom riek. Klient nás oslovil so zadaním navrhnúť komunitný komplex v meste Ibra v blízkosti jednej z nich, čo bol jeden zo zaujímavých vstupov, ktoré sme sa snažili využiť.

Omán ma bohatú históriu, s množstvom pevností. Filozofia návrhu vychádzala z myšlienky starých pevností, ale zároveň snahy o vytvorenie pocitu otvorenosti, uvoľnenosti, ale aj dostatočnej miery súkromia.

Dispozične je objekt rozdelený na tri celky, priestor pre obchody, komunitnú multifunkčnú sálu a administratívnu časť. Vstupy do jednotlivých celkov sú z námestia s vodným prvkom. V návrhu sa nachádzajú terasy, átriové záhrady, ktoré dopĺňajú funkcie a ich aj vymedzujú. Časť návrhu je orientovaná ku priľahlej rieke, dáva možnosť využiť terasy na posedenie pri káve.

Podobné projekty