Obytná zóna – Naša ulica, Chorvátsky Grob

 

Obytná zóna Naša ulica pozostáva z 12 individuálnych rodinných domov so samostatnými parcelami. Rozvoju oblasti predchádzalo vybudovanie komunikácie ako i spomaľovacieho ostrovčeka pri vstupe do obce.

Pri návrhu výstavby sme museli zohľadniť blízkosť letištného radaru. Výška zástavby sa prispôsobila kužeľu radarového signálu. Prvých päť rodinných domov od od prístupovej okresnej cesty 3 kategórie je preto jednopodlažných a až ďalšie rodinné domy sú navrhnuté ako dvojpodlažné.

Jednopodlažné domy sa nachádzajú na parcelách s veľkosťou 600 m2 a dvojpodlažné na pacelách s veľkosťou 800 m2. Domy sme navrhli v modernom štýle s plochými strechami, s pôdorysom v tvare písmena L. Domy poskytujú vysoký štandard bývania zohľadňujúci aktuálne trendy v architektonickom navrhovaní.

Koncept celej zóny je navrhnutý tak, aby ju mohli obyvatelia po vzájomnej dohode uzavrieť a získať tak väčšie súkromie.

Podobné projekty