Radová zastavba – Javorová alej

 

Na riešenom území sme navrhli radovú zastavbu na 11 parcelách, z toho 2 sú narožné. Požiadavky investora vychádzali z územneho plánu, ktorý stanovil výšku zástavby na jedno nadzemné podlažie.

Domy sú umiestnené v severnej časti pozemkov, čo otvára priestor za domom pre záhradu. Tvar objektu vychádza z jednoduchej formy kvádra, z ktorého vybratím hmoty sme vytvorili v prednej časti domu závetrie a v zadnej časti terasu. Predĺžennie múrov popri terase vytvára súkromie, a zároveň zabraňuje rušeniu susedov.

Vnútorne je dom členený na nočnú a dennú časť. Zo zádveria je priame napojenie na kuchyňu, cez ktoú sa dá prejsť na terasu za domom. Pre využitie počas jarných a letných večerov, je k dispozícii aj exteriérový gril. V nočnej časti sú dve izby, spálňa a kúpeľňa. Materiálové riešenie zahŕňa tehlový obklad, tieniace drevené prvky a zasklené plochy.Podobné projekty