Chovná hala Horné Suroviny

Zadaním, bolo stredne veľké hospodárstvo, ktoré by sa zameriavalo na chov hydiny. Na hospodárstvo si našiel vhodný pozemok v meste Senica. Pozemok susedí s ďalším hospodárstvami, zameranými na chov dobytka, ošípaných a na rastlinnú výrobu. Na pozemku sa nachádza iba orná pôda, na ktorej sa postaví celý hospodársky komplex. Komplex by pozostával z chovnej haly a pridružených objektov.

 

Komplex je vytvorený za účelom chovu sliepok a expedície ich vajec. Pri návrhu celého komplexu sme sa najviac zamerali na chovnú halu a triediareň vajec, ktorá bude slúžiť aj na ich uskladnenie. Pri návrhu hospodárskych objektov, treba vždy dbať v prvom rade na pohodlie zvierat, preto je hala navrhnutá pre sliepky s obojstranným voľným výbehom do exteriéru, kde budú mať sliepky neustály prístup.

 

Celému komplexu dominuje Chovná hala, ktorá má najväčšiu rozlohu. V chovnej časti budú umiestnené sliepky. Ich režim bude riadený pomocou technológie chovu. Podstielku pre sliepky bude tvoriť rezaná slama alebo hobliny. Z chovnej haly sa znesené vajcia prepravia do triediarne vajec. Triediareň vajec pozostáva z triedenia, balenia, skladovania a distribúcie vajec. Nachádza sa na Juhozápadnej strane od chovnej haly.  Objekt je typologicky rozdelený na viacej prevádzok, ktoré sú funkčne oddelené, no triediareň vajec svojou rozlohou priestorom ostatným prevádzkam dominuje.

 

Tvarovo sa jedná o jednopodlažné objekty s obdĺžnikovým pôdorysom ukončené sedlovou strechou. Nosný systém objektov je vo forme oceľových stĺpov, ktoré sú priznané a predsadené pred obvodový plášť. Stĺpy sú členené v priečnom smere vo vzdialenosti 4,0m. Obvodový plášť pozostáva z PUR panelov, ktoré sú v rovnakom farebnom prevedení ako stĺpy.