Realitná činnosť

Výber pozemku

Hľadáte ideálny pozemok pre stavbu vášho rodinného domu? Náš kvalifikovaný tím odborníkov vám vie pomôcť aj v tejto otázke.

Výber vhodného stavebného pozemku je veľmi dôležitým rozhodnutím, ktoré budúci stavebník rodinného domu musí urobiť. Výhody i nevýhody stavebného pozemku nemožno v budúcnosti totiž zmeniť, môžeme ich len zmierniť či zvýrazniť pri vlastnej výstavbe rodinného domu.

Vytipujeme vám vhodné lokality či regióny s ohľadom na dochádzanie do zamestnania, dochádzku detí do školy, dosah mestskej dopravy a dostupnosť ďalších služieb obchodných, zdravotníckych a pod.

Veľkosť pozemku

Najmenšie stavebné parcely sú väčšinou určené pre výstavbu radových rodinných domov. Ich veľkosť sa pohybuje okolo 300 m2. Minimálna šírka parcely umožňujúce vhodné dispozičné riešenie sa pohybuje od 6 do 7,2 m. Výhodnejšie sú parcely so šírkou 9 až 10 m. Veľkosť stredných parciel vhodných pre výstavbu menších voľne stojacich domčekov, eventuálne dvojdomov, sa pohybuje od 400 do 600 m2. Ich optimálna šírka od 14 do 18 m u dvojdomov a od 18 do 24 m pri voľne stojacich menších domčekov. Plošná výmera veľkých parciel okolo 1000 m2 a viac zodpovedá výstavbe rodinných domčekov voľne stojacich, ktoré majú aj bohaté zázemie v rekreačných vonkajších plochách (bazén) a okrasných alebo úžitkových záhradách.

S veľkosťou parcely vzrastá nielen ich úžitková hodnota, ale niekedy aj cena a náročnosť na ich údržbu. Z týchto dôvodov je nutné rozumne zvážiť, aké sú reálne možnosti stavebníka z hľadiska finančného zabezpečenia kúpa stavebnej parcely, ale aj časové a finančné zaťaženie spojené s nutnou starostlivosťou a údržbou týchto plôch.

Tvar pozemku

Pri výbere stavebného pozemku hrá dôležitú úlohu aj vlastný tvar pozemku. Najvhodnejší tvar parcely pre výstavbu rodinného domu, najmä u menších výmer majú parcely obdĺžnikové s orientačným pomerom strán 2: 3. Kratšia strana je orientovaná k prístupovej komunikácii.

Orientácia na svetové strany

Významným hľadiskom pri výbere stavebného pozemku je jeho orientácia na svetové strany. Z dôvodov optimálneho oslnenie väčšiny obytných miestností sú viac vhodné parcely s orientáciou komunikačného napojenia približne od severu. Avšak aj parcely s orientáciou opačnou k svetovým stranám môžu byť veľmi atraktívne, ak je pozemok dostatočne veľký a umožňuje stavbu rodinného domu umiestniť ďalej od komunikácie.

Svahovitosť pozemku

Svahovitosť terénu zohráva výraznú úlohu aj pri výbere parcely vzhľadom k budúcim finančným nárokom na výstavbu vlastného domu. Rovinaté alebo mierne sa zvažujúce parcely do približne 10% sú výhodnejšie pre zakladanie stavieb.

Naopak výrazne svahovité parcely je nutné väčšinou pre založenie stavby upraviť, napr. opornými múrmi alebo budovaním suteréne na celej ploche domu alebo jej časti, čo vlastní stavbu značne predražuje.

Hydrogeologické podmienky, únosnosť podložia

Pozor musíme dať pri voľbe stavebné parcely aj na podmienky zakladanie stavby z hľadiska hydrogeologického a únosnosti podložia. Je vhodné sa vyhnúť pozemkom v navážke, zasypaným struhám či vodným tokom a pozemkom s vysokou hladinou spodných vôd.

Výber miesta

Parcely pre výstavbu rodinných domov priamo vo veľkých mestách a v dosahu mestskej dopravy bývajú podstatne drahšie ako porovnateľné alebo aj väčšie parcely v prímestských obciach. Pri výbere konkrétnych parciel je nutné pred vlastným nákupom parcely preveriť množstvo dôležitých údajov o vytipovaných parcelách.

Zistíme pre vás, či pozemok, o ktorý máte záujem, je určený pre výstavbu rodinných domov podľa platného územného plánu a aký typ zástavby, prípadne ďalšie regulačné zásady budeme musieť dodržať pri plánovaní výstavby rodinného domu.

Preveríme dostupnosť a podmienky napojenie budúceho rodinného domu na inžinierske siete, tj. Rozvody elektrickej energie, pitnej vody, plynu, splaškovej a dažďovej kanalizácie a napojenie na príjazdovú komunikáciu k pozemku.

Zistíme pre vás na príslušnom katastrálnom úrade, či sa na predmetnú parcelu neviažu nejaká bremená, prípadne záväzky vo vzťahu k tretím osobám a či je pozemok vyňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Všetky uvedené údaje môžu mať značný vplyv na výšku financií vynaložených na obstaranie rodinného domu.

Opýtajte sa nás

V prípade záujmu o Realitné služby nás kontaktujte cez kontaktný formulár, my sa vám promptne ozveme.

 
[recaptcha]