Navrhovanie

Architektonický návrh

Je prvou fázou v procese tvorby a realizácie stavieb a interiérov. Dôslednou analýzou špecifických požiadaviek klienta / investora a ich následným premietnutím do architektonickej štúdie vzniká riešenie na mieru. Klient získa vďaka štúdii jasnú predstavu o tom, čo je možné realizovať na konkrétnom pozemku a vie si overiť svoj investičný zámer ešte pred tvorbou stavebnej dokumentácie. Architekt a klient tvoria tím, ktorý spoločne nájde cestu k ideálnemu riešeniu.

Táto fáza je vhodná na overovanie variantných riešení a hľadanie ideálnej formy. Zaoberá sa tiež materiálovým a farebným konceptom, ktorý je tiež dôležitý pre harmonické pôsobenie architektonického diela.

Výsledný návrh je klientovi prezentovaný formou výkresov a 3D vizualizácií. V prípade záujmu je možné vytvoriť pomocou 3D tlačiarne aj fyzický 3D model. Taktiež náš ateliér vie prezentovať návrhy aj pomocou interaktívnych 3D animácií, kedy sa klient dokáže virtuálne prechádzať v budúcom dome, alebo interiéri.

Náš ateliér vám vie vypracovať profesionálne architektonické návrhy interiérov, rodinných a bytových domov, občianskych stavieb, ako aj urbanizmu. Predstavu o tom, čo všetko sme už realizovali, získate v sekcii Naše práce.

Počiatočný návrh projektu, alebo aj architektonická štúdia, je určujúca pre celkový vývoj vášho projektu. Hlavne na začiatku je z hľadiska nielen financií ale aj času dôležité, aby ste boli v kontakte s profesionálmi, ktorí Vám vedia pomôcť pri realizovaní vašich počiatočných vízii, spracovaní dokumentácie, komunikácii s úradmi, či v neposlednom rade zabezpečiť aj samotnú realizáciu.

Zaoberáme sa navrhovaním stavieb, rodinných domov, interiérov, a spracovávaním urbanistických štúdií.

Spolupráca s klientom väčšinou prebieha týmto spôsobom:

  • Úvodná konzultácia a zadanie
  • Odsúhlasenie podmienok spolupráce a uzavretie zmluvy o dielo
  • Rozbory a prieskumy, prípadne zameranie existujúceho stavu objektu
  • Spracovanie štúdie
  • Spracovanie dokumentácie pre územné konanie
  • Spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby
  • Prerokovanie na príslušných úradoch a dotknutých orgánoch štátnej správy
  • Spracovanie vykonávacej dokumentácie vrátane všetkých výrobných detailov
  • Spolupráca pri výbere dodávateľa a zadania stavby
  • Vykonávanie autorského dozoru
  • Získanie kolaudačného súhlasu a spolupráce pri uvedení stavby do prevádzky

Typy projektovej dokumentácie

Opýtajte sa nás

Chcete stavať, rekonštruovať alebo sa poradiť pri prácach spojených s vaším projektom ? Radi Vám pomôžeme, stačí ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár:

 

  [recaptcha]