Chovná hala Podlakša

Zadaním, bolo stredne veľké hospodárstvo, ktoré by sa zameriavalo na voľný chov hydiny. Investor našiel vhodný pozemok v obci Dolné Trhovište. Na pozemku sa nachádza iba orná pôda, na ktorej sa postaví celý hospodársky komplex. Komplex bude pozostávať z chovnej haly a pridružených objektov.

 

Komplex je vytvorený za účelom chovu sliepok a expedície ich vajec. Pri návrhu celého komplexu sme sa najviac zamerali na chovnú halu. Pre dosiahnutie maximálnych výnosov z živočíšnej výroby je treba vždy dbať v prvom rade na psychickú pohodu zvierat, preto je hala navrhnutá pre sliepky s obojstranným voľným výbehom do exteriéru, kde budú mať sliepky neustály prístup.

 

Celému komplexu dominuje Chovná hala, ktorá má najväčšiu rozlohu. V chovnej časti budú umiestnené sliepky s predpokladaným počtom 36 881ks. Ich režim bude riadený pomocou technológie chovu. Podstielku pre sliepky bude tvoriť rezaná slama alebo hobliny. Krmivo pre sliepky je umiestnené v silách, postavených v tesnej blízkosti chovnej haly. Z chovnej haly sa znesené vajcia prepravia do triediarne vajec.

 

Tvarovo sa jedná o jednopodlažný objekt s obdĺžnikovým pôdorysom ukončený sedlovou strechou. Nosný systém objektov je vo forme oceľových stĺpov, ktoré sú priznané a predsadené pred obvodový plášť. Stĺpy sú členené v priečnom smere vo vzdialenosti 4,0m. Obvodový plášť pozostáva z PUR panelov, ktoré sú vo svetlom farebnom prevedení.