Obytná zóna – Chorvátsky Grob – Valentínska ulica

Obytná zóna Valentínska ulica je vytvorená na okraji Chorvátskeho Grobu ako atraktívna privátna štvrť, ktorá bude pozostávať z jedno a dvojpodlažných rodinných domov. Riešené územie sa rozdelilo na 23 stavebných parciel s lukratívnou veľkosťou pozemku, na ktorých budú stáť samostatne stojace rodinné domy s veľkou záhradou.

Pri návrhu výstavby sme museli zohľadniť blízkosť letištného radaru. Výška zástavby v danej lokalite sa prispôsobila kužeľu radarového signálu. Prvé tri rodinné domy od prístupovej okresnej cesty na južnej strane sú navrhnuté ako jednopodlažné.

Domy sme navrhli v modernom štýle s plochými strechami a poskytujú vysoký štandard bývania zohľadňujúci aktuálne trendy v architektonickom navrhovaní. Farebné riešenie celej ulice je ladené do teplých zemitých farieb, čomu sme sa snažili prispôsobiť aj fasádne riešenie rodinných domov. Kompozícia fasády pozostáva z bielej omietnutej fasády v kombinácii s dreveným a tehlovým obkladom v klasickej farbe tehly.

Koncept celej zóny je navrhnutý tak, aby pôsobila kompaktne s lukratívnym nástupom a možnosťou ju po vzájomnej dohode všetkých obyvateľov uzavrieť a získať tak väčšie súkromie.