Výrobná hala Nováky

Ide o návrh novostavby v priemyselnej zóne v meste Nováky. Priemyselná zóna je situovaná v okrajovej časti mesta. Nachádzajú sa tu prevažne jednopodlažné výrobné haly, prispôsobené na prácu s ťažkými strojmi. Investor prišiel so svojou víziou rozšíriť svoje podnikanie a zamerať sa na výrobu lisovacích kontajnerov, ktoré bude expedovať po Slovensku.

 

Jedná sa o návrh jednopodlažnej výrobnej haly obdĺžnikového pôdorysu ukončenej sedlovou strechou. Výrobná hala sa nachádza v severozápadnej  časti pozemku v blízkosti cestnej komunikácie. Na prednej časti pozemku sa nachádza parkovisko, pre zamestnancov a vykladací priestor je situovaný do zadnej časti pozemku.

 

Objekt je rozdelený na tri základné celky: výrobnú halu, priestory pre zamestnancov a lakovňu. Výrobná hala zaberá najväčšiu pôdorysnú plochu, je prispôsobená na prácu s ťažkými strojmi. Ide o otvorený priestor až do výšky 10m, presvetlený svetlíkmi, umiestnenými pod strechou na pozdĺžnych stenách.  Nosná konštrukcia haly pozostáva z profilov z pozinkovanej ocele, ukladaných  priečne v 5m rozostupe.

 

Tvar a fasádne vyhotovenie je prispôsobené tak, aby celkový výraz objektu zapadol do okolitého prostredia. Obvodový plášť je obložený hliníkovým obkladom s rozmermi 5,5x1m ukladaným horizontálne a je v tmavosivom farebnom prevedení.