Obytný súbor Zipava

 

Obytný súbor Zipava sa nachádza v juhozápadnej časti Stupavy na pozemkoch bývalej panelárne a betonárne, ktoré boli dlhodobo nevyužívané. Bytový komplex pozostáva zo 4 samostatne stojacich bytových domov a dvoch jednopodlažných objektov určených na občiansku vybavenosť. Hlavnou dominantou bytového súboru sú spomínané bytové domy, ktoré sú hrebeňovo napojené na hlavnú komunikáciu. Hlavnú komunikáciu súbežne s bytovými domami lemujú objekty občianskej vybavenosti, ktoré majú prístup aj z ulice.

 

Bytové domy majú 5 nadzemných podlaží. Z toho najvrchnejšie je ustúpené a vytvára priestor na strešné terasy. Okolie budov vypĺňa zelené prostredie, ktorého súčasťou sú detské a iné  ihriská chodníky aj terasy určené na spoločné posedenie. Celý obytný komplex je zameraný na vytváranie komunity medzi obyvateľmi.

 

Výraznou črtou architektonického výrazu Zipavy je farebnosť, ktorá kultivovaným spôsobom akcentuje hmotu, výtvarne oživuje fasádu a zároveň orientuje svojich obyvateľov. Základom sú okná zvonku s antracitovou farbou so zvýraznením balkónových dverí a farebnosť samotných balkónov. Ďalší výrazný prvok na fasáde sú veľké okná, ktoré príjemne presvetľujú obytné jednotky. Hlavné vchody sú zvýraznené vystúpenou hmotou do priestoru. Všetky bytové domy majú bezbariérový prístup.

 

Bytové domy patria do kategórie sekciových bytových domov s troma samostatnými jadrami. Celkovo má Zipava 224 bytových jednotiek, medzi nimi sa nachádzajú jednoizbové až päťizbové bytové jednotky s rozlohou od 26 m2 až po 130m2. Každý z bytov má svoj vlastný balkón alebo terasu. Zaujímavým prvkom sú párty terasy, ktoré sú navrhnuté na spoločné posedenia pre všetkých obyvateľov bytového domu. Sú vybavené kuchynkou, malou komorou a toaletou. Parkovanie v objekte je sústredené v podzemných priestoroch, ale ďalšie parkovacie plochy sa nachádzajú v exteriéri v okolí bytových domov.