Planetárium Hlohovec

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci je v súčasnosti jediným zariadením Trnavského samosprávneho kraja, ktoré slúži na vzdelávanie verejnosti v oblasti prírodných vied. Jestvujúce budovy a areál hvezdárne a planetária sú zastarané a majú nevyhovujúce parametre na budúce fungovanie. Preto bolo potrebné spraviť návrh na rekonštrukciu objektu.

Cieľom rekonštrukcie planetária, administratívnej budovy a okolitého je pretvoriť veľmi zastaraný stav budov na modernú a vzdelávaciu organizáciu. Celkovým zámerom je ďalej rekonštruovať priestory a areál, vrátane vytvorenia návrhu návštevníckeho centra. Výsledný návrh má pôsobiť na návštevníka príjemným moderným dojmom s futuristickými a funkcionalistickými prvkami. Zároveň má sprostredkovať vo svojich priestoroch vedomosti o Zemi, vesmíre, nové technológie a trendy vo vede a technike ako i popularizáciu prírodných a technických vied.

Základom urbanistického návrhu je rešpektovanie objektov Hvezdárne a planetária a vhodnosť osadenia nových objektov návštevníckeho centra vo vzťahu na jestvujúcu, respektíve novú konfiguráciu terénu a taktiež k vytvoreniu nového centrálneho exteriérového priestoru areálu, čo vytvára priestor pre návrh parčíka M.R. Štefánika, zážitkového chodníka prístupu do upravenej rotundy s kupolou – UFO a pre návrh malého prírodného amfiteátra.

Rekonštrukcia je rozdelená na 3 etapy:

V prvej etape sa bude realizovať novostavba centrálnej vstupnej haly a rekonštrukcia administratívnej budovy.

V druhej etape prebehne modernizácia areálu hvezdárne, ktorá bude pozostávať z výstavby pavilónu vesmíru, rekonštrukcie a prístavby rotundy s kupolou, novostavbu pavilónu vedy, rekonštrukciu stavebnej a technologickej časti planetária. 

V tretej etape sa plánuje vybudovanie parčíka so zážitkovým chodníkom a malým prírodným amfiteátrom.